Fråga? Vi är tillgängliga!
Ring oss på 018 18 28 33
Stäng

Fråga oss gärna! Tel. 018 - 18 28 33

Vi skickar samma dag vid order före kl 9 vardagar.

Fredag 19/7 har vi stängt. Ordrar som läggs under dagen skickas måndag 22/7. Upphämtning av order är möjligt igen måndag 22/7. 

Så här lär du ditt barn simma med Skruttenringen®

Vill du lära ditt barn simma? Varför ska du köpa Skruttenringen®?

 

 

Utveckla trygghet i vattnet

För att lära sig att simma behöver barnet först känna sig trygg i vattnet. Det handlar om att man är lugn och avslappnad i vattnet. Barnet ska lära sig sin egen kropps möjligheter, och begränsningar. I detta ingår att barnet ska kunna ha huvudet under vattenytan utan problem. Barnet ska sedan också kunna ligga i rätt simläge, dvs horisontellt, i vattnet. Utan dessa fundamentala grundförutsättningar är det svårt att lära sig arm och bentag.  

Barnet behöver alltså lära känna sin egen kropps begränsningar och möjligheter i vattnet. För när det ramlar i av en olyckshändelse behöver det veta hur det ska kunna rädda sig självt.  

Av den här anledningen ska man ha så lite flytkraft som möjligt och möjliggöra för barnet att ligga rätt i vattnet. Skruttenringen® har utvecklats med detta särskilt i åtan

Skruttenringen under vatten

Utveckla självständighet i vattnet

Genom att fritt kunna utforska vattnet kan barnet utveckla sin motoriska förmåga i vattnet. Genom att barnet ligger rätt i vattnet kommer det att lättare kunna röra sig på ett effektivt sätt. Skruttenringen® strävar efter att barnet ska få förutsättningarna att tidigt att lära sig att ta sig fram självt i vattnet och stimulera simförmågan. 

 

 

Bentag

Genom att barnet självt kan ta sig fram i vattnet och barnet ligger i rätt simläge kan man också uppmuntra självständiga arm- och benrörelser. Detta bidrar till öka självkänslan och förmågan att simma självständigt. På så sätt kommer barnet också att lära sig att rädda sig självt om det skulle falla i vattnet. Ju vanare barnet blir desto rakare blir bensparkarna och genom detta samtidigt mer effektiva.  

 Skruttenringen®Andra simhjälpmedel
 
 
 ibland
 ibland
 
 
 ibland
 Skruttenringen®Andra simhjälpmedel
Utvecklad för att lära barn att simma
Mjuk mot barnets hud
Backventil, lätt att trycka ned i ringenibland
Endast signalfärger så att barnet synsibland
Ingen plastförpackning
FSC-märkt förpackning
Certifierad EN13138 (simhjälp)ibland

  Att flyta och ta sig runt i vattnet

  När barnet utvecklas och simförmågan förbättras kan tekniken förfinas och från 3 års ålder kan man förvänta sig att barnet även kan använda armarna på ett effektivt sätt. Det kommer fortfarande att krävas en del finjustering av tekniken.  

  En annan viktig förmåga är att lära sig att flyta på rygg. Ryggläget är det enda läget i vattnet där man kan både vila och andas samtidigt. Barnet behöver därför lära sig att rotera över till rygg och flyta. Sedan behöver även lära sig att rotera tillbaka till mage och kunna fortsätta att simma.  

  Skruttenringen® möjliggör för barnet just detta. Med hålet i mitten på ringen är det huvudets position som avgör kroppens position. Barnet kan alltså styra kroppspositionen genom att luta huvudet framåt eller bakåt.

  Simhjälpmedel ska vara simhjälp

  Det är oerhört viktigt att inte använda flythjälp utan att se till att det är hjälpmedel som är utvecklade för att lära barn att simma. Använder man istället flythjälp kommer barnet att lära sig falsk säkerhet. Föräldrarna kommer också att känna sig mer säkra där barnet egentligen blir mer osäkert i vattnet. Skruttenringen® är utvecklat efter mer än 30 års erfarenhet av att lära barn att simma och är simhjälp.  

   

   

  Vad strävar Skruttenringen® efter?

  Vi strävar efter att alla barn ska lära sig simma och att inget barn ska behöva drunkna. Vi vill att simkunnighet ska vara hög även i små åldrar. Studier visar att tidig simundervisning (åldrarna 1-4 år) minskar drunkningsrisken med 88%. Därför gör vi allt vi kan för att göra Skruttenringen® till ett så bra simhjälpmedel som möjligt.  

   

  Varför inte flythjälp?

  Skruttenringen® strävar efter att lära barn att simma och inte att hålla det flytande.  

  Om barnet har för mycket flytkraft kommer det inte att lära sig hur den egna kroppen fungerar i vattnet vilket leder till att barnet tror att det klarar sig självt. Simvästar sitter fast tätt intill barnets kropp och ger mycket flytkraft som barnet då tror att den egna kroppen har. När det sedan inte har flythjälpen på sig kommer det fortfarande tro att kroppen beter sig på samma sätt och vet inte hur det ska rädda sig självt. Det är livsfarligt!  

  Även för föräldrarna ger simvästar och andra flythjälpmedel som har för mycket eller felaktig flytkraft en falsk säkerhet vilket gör att det inte passar sitt barn på det sätt man alltid måste göra.   

  Drunkning kan förebyggas och det är inte genom att sätta på barnen flythjälp utan genom att lära barnet livräddande färdigheter.  

  En extra uppmaning

  Oavsett vilket simhjälpmedel ni väljer att använda till ert barn är det av största vikt att alltid övervaka ert barn i och nära vatten. Inte för ett ögonblick får uppmärksamheten vara i telefonen eller i en bok i stället för att ha koll på barnet. Drunkning sker snabbt och är alldeles tyst. Använd gärna badvaktararmbandet för att tydliggöra vem det är som har ansvaret för barnet just nu.

   

  Skillnad på flythjälpmedel som simvästar och simhjälpmedel som Skruttenringen®

  Simhjälpmedel är framtagna för att barnet ska hamna i rätt simläge dvs horisontellt, med så lite flytkraft som möjligt för att barnet ska stimuleras att röra sig självt. Barnet behöver vara aktivt i vattnet för att det ska kunna rädda sig självt i händelse av att det hamnar i vattnet oplanerat. Barnet ska stimuleras till att rotera tillbaka till det ställe det har hamnat i vattnet ifrån.   

  Flythjälp är hjälpmedel som har som enda syfte att hålla barnet flytande. Det inger falsk säkerhet för både barnet och föräldern och motverkar siminlärning och ökar därmed risken för drunkning.  

  Skruttenringen®️ som är originalet av svenska armringar med hålet i mitten, stimulerar barnet att själv ha kontrollen och att lära sig att simma.   

   

  Ludmillas säkerhetstips

  1. Ett barn blir aldrig vattensäkert. Barn måste alltid övervakas hela tiden i och i närheten av vattnet. Använd ett barnvaktararmband eller liknande för att tydliggöra vem som har ansvaret för att vakta barnet.  

  1. Låt barnet gå i simskola tidigt så det lär sig att rädda sig självt. Barn som får simundervisning i åldern upp till 4 år har 88% minskad risk att drunkna.  

  1. Använd aldrig flythjälp! Det finns istället väl utvecklade simhjälpmedel för barn som med fördel kan användas kortare stunder för att lära barnet att simma.  

   

   

  Bra simhjälpmedel

  När ett simhjälpmedel är godkänt simhjälpmedel är de kontrollerade på många olika sätt. Vad plasten innehåller är noga uppmätt och överskrider inga värden. Ett bra simhjälpmedel är ett som stimulerar barnets motoriska utveckling och hjälper det att lära sig att simma. Om det gäller uppblåsbara armringar är det viktigt att plasten är hållbar, att sömmarna är gjorda så att de inte spricker, att ventilen håller tätt och går att trycka ned i ringen. Att det finns en separat luftkammare runt kärnan av mjuk skumplast. Att ringen behåller tillräckligt med lyftkraft även om ventilen skulle vara öppen.

   

   

  Vi upplever också att det är viktigt att producenten är miljömedveten, arbetar på ett hållbart sätt och minimerar onödiga miljöavtryck. Att man därför är medveten om produktionen och dess följder blir särskilt viktig.

   

   

  Att det är mjuk mot huden är också viktigt. Barnen ska njuta av att vara i vattnet. Det ska inte behöva kämpa emot det naturliga simläget. 

   

   

  Om det är ett hjälpmedel som spänns på barnet ska det sitta på ett sätt så att det inte skaver. Det är bra om det går att reglera hur mycket hjälp produkten ska ge så att barnet successivt lär sig att hantera sin kropp.

  SvenskaEnglish

  Produkter

  Handla

  Information

  Artiklar