Fråga oss gärna! Tel. 018 - 18 28 33

Vi skickar samma dag vid order före kl 9 vardagar.

Integritetspolicy för Linnéashopen och Linnéas Simskola

Ladda ned som PDF

Linnéas Simkurser AB och Linnéa Aquatics Sweden AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med att vi tillhandahåller simundervisning och genom din kontakt med vår hemsida www.linneassimskola.se. För de personuppgifter som behandlas i samband med utbildning av sim-instruktörer, när du är i kontakt med vår hemsida www.siminstruktor.se eller Linnéashopen (www.linneashopen.se) är det Linnéa Essentia AB som är personuppgiftsansvarig.

Vi (”Linnéabolagen”) värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, exempelvis namn, personnummer, personinformation och kontaktuppgifter.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att du som kund, leverantör, användare av våra hemsidor, eller som på annat sätt har kontakt med oss kan vara säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, framför allt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), när du använder våra tjänster, besöker våra hemsidor, beställer produkter, eller på annat sätt har kontakt med oss.

 

Vilken information vi behandlar

Person- och kontaktuppgifter – Namn på deltagare och målsman, adress, telefonnummer, e-post och födelsedatum. Endast när det är klart motiverat sparar vi ditt personnummer.

Information om produkt/tjänst – Information om produkt/tjänst, leveransuppgifter och faktureringsuppgifter (t.ex. vald betallösning, genomfört köp m.m.).

Cookies – Vi använder oss av s.k. cookies för att våra hemsidor ska fungera som de ska.  På www.linneashopen.se, använder vi Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen i syfte att förbättra användarupplevelsen av hemsidan.   

 

Syfte med behandlingen

Tillhandahållande av våra tjänster/produkter

De personuppgifter vi samlar in används för att vi ska kunna tillhandahålla dig de tjänster eller produkter som du efterfrågar, d.v.s. för att vi kan fullgöra avtalet med dig eller andra berättigade intressen. Behandlingen sker främst i följande syften:

  • Tillhandahållande, organisation och administration av simundervisning och instruktörsundervisning
  • Tillhandahållande, organisation och administration av produkter från Linnéashopen
  • Kundvård/Information

 

Mina sidor  

I Mina sidor på www.linneassimskola.se sparas uppgifter om bland annat kurser för att du lättare ska kunna få information om din simundervisning och boka in dig på lediga platser.

Nyhetsbrev och Marknadsföring

Våra nyhetsbrev skickas till de kunder som har valt att ta del av nyhetsbrevet genom ett aktivt val. Till våra befintliga kunder som deltar i simundervisning och kunder som är registrerade på Mina sidor skickas även viss marknadsföring ut om kommande kurser och liknande.

Genom en extern samarbetspartner skickar vi ibland även ut marknadsföringsmaterial om vår verksamhet till potentiella kunder. I dessa fall har kundens samtycke inhämtats för att ta emot marknadsföring.

Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrev eller marknadsföring kan du avregistrera dig eller kontakta oss med kontaktuppgifterna som anges nedan.

Fotografier på hemsidan

Ibland kan vi fråga dig som kund om du vill ställa upp för att fotograferas i marknadsförande syfte. Fotografierna används framför allt på våra hemsidor. Vi kommer alltid att inhämta ditt samtycke innan vi fotograferar dig eller ditt barn och du kan alltid välja att ta tillbaka ditt samtycke.

 

Lagliga krav

Vi behandlar även de personuppgifter som vi har fått genom våra kontakter med dig för att uppfylla lagstadgade förpliktelser. Till exempel på grund av lagstiftning som avser konsumenträtt, redovisning och bokföring.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att efterleva lagstadgade krav, är det inte säkert att vi kan tillhandahålla tjänsten/produkten som du efterfrågat.

 

Hur vi samlar in information om dig

Merparten av de personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss i samband med att du har kontaktat oss, använder våra tjänster eller beställer våra produkter. I vissa fall kan vi dock få uppgifter om dig från en tredje part (t.ex. om någon annan än du själv har anmält dig till simundervisning eller utbildning av sim-instruktör).

För betalningsfunktionen på www.linneashopen.se och www.linneassimskola.se anlitar vi externa betalningsleverantörer för att hantera betalningar (Klarna, iZettle, PayPal, Swish, DIBS, Swedbank och Nordea). Våra betalningsleverantörer är ensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i samband med din betalning. För mer information om vilka uppgifter som behandlas i samband med att betalningen genomförs hänvisar vi dig därför att kontakta den betalningsleverantör som du har valt.

 

Vilka delar vi informationen med?

Som utgångspunkt delar vi inte dina personuppgifter med andra. På grund av Linnéabolagens nära samarbete kan dock dina uppgifter komma att delas mellan Linnéabolagen när det är nödvändigt. Enligt våra rutiner är det dock endast personal som behöver personuppgifter för att vi ska kunna leverera den tjänst/produkt som du har beställt som får tillgång till denna.

Vi använder oss av ett antal betrodda externa samarbetspartners, som ibland kommer i kontakt med dina personuppgifter. Det rör sig bland annat om vår anlitade redovisningskonsult som får tillgång till de personuppgifter som behövs för Linnéabolagens redovisning, externa IT-leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, samt våra leverantörer som sköter orderhantering och leverans av beställda varor. Vi kräver att alla våra samarbetspartners skyddar dina personuppgifter på lämpligt sätt genom avtal som upprättas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Som utgångspunkt sker all behandling av dina personuppgifter lokalt. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter fortsätter att hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå, samt se till att en skyddsmekanism används som krävs för att överföringen sker på lagligt sätt. Marknadsföringsmaterial och information som du själv anger på Linnéabolagens facebook- eller instagramprofiler, samt information som behandlas genom Google Analytics på www.linneashopen.se kan lagligen överföras till tredje land (USA) med lagligt stöd av ditt samtycke och/eller med stöd av den s.k. Privacy Shield-certifieringen (se GDPR art. 47),

 

Hur länge vi sparar informationen

Vi strävar efter att bevara dina personuppgifter endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig och de syften som vi har beskrivit ovan. Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev, sparar vi även dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Sådana uppgifter som vi behöver spara för att uppfylla lagstadgade krav, garantiförpliktelser eller hantera reklamationsärenden kan sparas för en längre period. Som utgångspunkt bevarar vi personuppgifter som vi behöver för att efterleva lagstadgade krav på bokföring i 7 år.

 

Säkerhetsåtgärder

Linnéabolagen har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, vilket bland annat innefattar: begränsning av tillgång till personuppgifter till behörig personal, begränsning av de personuppgifter som behandlas (vi samlar endast in hela ditt personnummer när det är klart motiverat, i annat fall begär vi endast ditt födelsedatum) och säkra rutiner för att personuppgifterna är begränsade och skyddade.

 

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av dina personuppgifter. Vi kommer att på din begäran (eller på eget initiativ) rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas (rätten att bli bortglömd). Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om möjligt, få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. När du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss för att ta tillbaka samtycket.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige (www.datainspektionen.se).

 

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Du kan kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter

 

Linnéas Simkurser AB (559112-3129) – [email protected]

Linnéa Aquatics Sweden AB (556698-3226) – [email protected]

Linnéa Essentia AB (556912-5783) – [email protected]

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Linnéabolagen kan komma att ändra bestämmelserna i denna integritetspolicy och kommer då att publicera den justerade integritetspolicyn på respektive hemsida, med information om när ändringarna träder i kraft.

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 2018-05-25

SvenskaEnglish

Produkter

Handla

Information

Artiklar